PS 0555  Odin fettutskillere


Innehaver

Odin Maskin AS
Postboks 30, Sørkilen
1620 Gressvik
Norge
69 36 17 70
www.odin-maskin.no

Kontaktperson innehaver

Jon Petter Martinsen jon-petter@odin-maskin.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Odin fettutskillere i rustfritt stål, type F-utv. og F-innv., med og uten slamfang. Følgende modeller og størrelser inngår: F-utv. fra NS 1 til NS 60 og F-innv. fra NS 1 til NS 60