PS 1217  Lyngen Tank slamavskillere i GUP


Innehaver

Lyngen Tank AS
Eidebakken industrivei 5
9060 Lyngseidet
Norge
77 71 05 06
www.lyngentank.no

Kontaktperson innehaver

Martin Strøm martin@lyngentank.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Lyngen Tank slamavskillere i glassfiberarmert, umettet polyester (GUP). Slamavskillerne leveres med både 2 og 3 kamre. Følgende størrelser inngår: 2 m3, 4 m3, 7 m3, 9.5 m3, 12 m3, 14 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 35 m3, 30 m3, 40 m3 og 45 m3