PS 1223  BIA Slamavskillere i GUP


Innehaver

Bia Miljø AS
Mjølkeviksvarden
5315 Herdla
Norge
56 14 68 40
www.bia.no

Kontaktperson innehaver

Ole Gøran Skaar ogs@bia.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Slamavskillere til bruk som septiktanker eller som del av minirenseanlegg. Tankene er produsert i GUP (glassfiberarmert umettet polyester) materiale.