PS 1317  VPI Fettutskillere


Innehaver

Kingspan Water & Energy AS
Gåserødveien 11
3158 Andebu
Norge

www.kingspan.com/no

Kontaktperson innehaver

Tage Golab tage.golab@kingspan.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

VPI fettutskillere i glassfiberarmert umettet polyester (GUP). Følgende modeller for nedgraving inngår: NS 3 fettutskiller liggende Ø900 (NRF nr. 3246332), NS 6 fettutskiller liggende Ø1200 (NRF nr. 3246334), NS 9 fettutskiller liggende Ø1400 (NRF nr. 3246336), NS 10 fettutskiller stående Ø22001) (NRF nr. 3246325), NS 12 fettutskiller liggende Ø16001) (NRF nr. 3240583), NS 15 fettutskiller liggende Ø16001) (NRF nr. 3240584), NS 20 fettutskiller liggende Ø16001) (NRF nr. 3240585), NS 25 fettutskiller liggende Ø16001) (NRF nr. 3240586), NS 30 fettutskiller liggende Ø16001) (NRF nr. 3240588), NS 30 fettutskiller liggende Ø20001) (NRF nr. 3240589), NS 40 fettutskiller liggende Ø20001) (NRF nr. 3240592) og NS 60 fettutskiller liggende Ø20001) (NRF nr. 3240593). Følgende modeller for frittstående montering inngår: NS 3 fettutskiller liggende Ø900 (NRF nr. 3246302), NS 6 fettutskiller liggende Ø1200 (NRF nr. 3246304) og NS 9 fettutskiller liggende Ø1400 (NRF nr. 3246306). 1) må monteres med separat sandfang etter minstekrav (0,1 * NS)