PS 0542  Odin SUK-SR og UK-SR stående oljeutskillere


Innehaver

Odin Maskin AS
Postboks 30, Sørkilen
1620 Gressvik
Norge
69 36 17 70
www.odin-maskin.no

Kontaktperson innehaver

Jon Petter Martinsen jon-petter@odin-maskin.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Odin SUK-SR og UK-SR stående oljeutskillere i overflatebehandlet stål. Følgende modeller og størrelser inngår: SUK-SR med sandfang fra NS 2 til NS 15 og UK-SR uten sandfang fra NS 2 til NS 20