PS 1520  Klargester olje- og bensinutskillere


Innehaver

Kingspan Water & Energy AS
Gåserødveien 11
3158 Andebu
Norge

www.kingspan.com/no

Kontaktperson innehaver

Tage Golab tage.golab@kingspan.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Klargester olje- og bensinutskillere i Klasse I. Avhengig av størrelse leveres utskillerne i enten rotasjonsstøpt PE eller glassfiberarmert plast (GPR). Følgende modeller og størrelser inngår: NSFP-serien (fullretensjonsseparator) fra NS 3 til NS 6, NSFA-serien (fullretensjonsseparator) fra NS 10 til NS 200 og NSBP-serien (bypass-separator) fra NS 3 til NS 130