PS 1226  Odin SUK-H, UK-H og SUK-R liggende oljeutskillere


Innehaver

Odin Maskin AS
Postboks 30, Sørkilen
1620 Gressvik
Norge
69 36 17 70
www.odin-maskin.no

Kontaktperson innehaver

Jon Petter Martinsen jon-petter@odin-maskin.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Odin SUK-H, UK-H og SUK-R liggende oljeutskillere i overflatebehandlet stål. Følgende modeller og størrelser inngår: SUK-H med sandfang fra NS 2 til NS 80, UK-H uten sandfang fra NS 2 til NS 100 og SUK-R med sandfang fra NS 2 til NS 20 for innvendig bruk (rektangulær utforming)