PS 1348  VPI slamavskillere i GUP-materiale


Innehaver

Vestfold Plastindustri AS
Haugan Industriområde
3158 Andebu
Norge
33 43 03 50
www.vpi.no

Kontaktperson innehaver

Anders Skjeggerød anders@vpi.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Slamavskillere til bruk som septiktanker eller som del av minirenseanlegg. Tankene er produsert i GUP (glassfiberarmert umettet polyester) materiale.