PS 1348  VPI slamavskillere i GUP-materiale


Innehaver

Kingspan Water & Energy AS
Gåserødveien 11
3158 Andebu
Norge

www.kingspan.com/no

Kontaktperson innehaver

Tage Golab tage.golab@kingspan.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Slamavskillere til bruk som septiktanker eller som del av minirenseanlegg. Tankene er produsert i GUP (glassfiberarmert umettet polyester) materiale.