PS 1355  VPI Samletanker


Innehaver

Kingspan Water & Energy AS
Gåserødveien 11
3158 Andebu
Norge

kwe.kingspan.com/VMT

Kontaktperson innehaver

Tage Golab tage.golab@kingspan.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

VPI Samletanker i glassfiberarmert umettet polyester (GUP) for vann og avløpsvann uten utløp. Følgende modeller inngår: 1200 liter liggende – Ø900 x 2100 (NRF nr. 3245901), 3000 liter liggende1) – Ø1200 x 3100 (NRF nr. 3245902), 3000 liter liggende – Ø1200 x 3100 (NRF nr. 3245903), 4000 liter liggende – Ø1200 x 4000 (NRF nr. 3245904), 5000 liter stående – Ø2200 x 2100 (NRF nr. 3245915), 6000 liter liggende – Ø1600 x 3450 (NRF nr. 3245906), 6000 liter liggende1) – Ø1600 x 3450 (NRF nr. 3245907), 8000 liter liggende – Ø1600 x 4300 (NRF nr. 3240208), 9000 liter liggende – Ø1600 x 4780 (NRF nr. 3245912), 9000 liter liggende1) – Ø1600 x 4780 (NRF nr. 3246153), 12000 liter liggende – Ø2000 x 4300 (NRF nr. 3245921), samt tankstørrelser opp til og med 120 m3. 1) for tetthetsprøving