Om produktdokumentasjon

Byggteknisk forskrift (TEK) angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. De grunnleggende egenskapene som skal dokumenteres er:
  • mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • sikkerhet ved brann
  • hygiene, helse og miljø
  • sikkerhet ved bruk
  • støyvern
  • energisparing og varmeisolering
Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.
 
 
SINTEF er utpekt godkjenningsinstans samt teknisk kontrollorgan for byggprodukter. Oversikt over våre utpekinger finnes i den felles europeiske databasen Nando

SINTEF utsteder følgende typer produktdokumentasjon

 
 

Søke om produktdokumentasjon

 
Last ned søknadsskjema for:

Nyttige lenker