PS 3668  Kessel EasyOil oljeutskillere


Innehaver

GPA Flowsystem AS
Regnbueveien 9
1405 Langhus
Norge
64 85 68 00
www.gpa.no

Kontaktperson innehaver

Chris Borg chb@gpa.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Kessel EasyOil oljeutskillere i polyetylen (PE-LLD). Følgende modeller og størrelser inngår: EasyOil Compact Ø1000, Klasse I, utvendig nedgraving NS 3 og NS 6. EasyOil Compact Ø1000 med separat slamfang, Klasse I, utvendig nedgraving NS 3 og NS 6. EasyOil Standard, Klasse I, utvendig nedgraving NS 3, NS 6, NS 10 og NS 15. EasyOil Standard, Klasse II, utvendig nedgraving NS 3, NS 6, NS 10 og NS 15.

Sanitærprodukter - avløp

Utskillere, nøytraliseringsanlegg og kummer

Nr. Produkt Innehaver Utløpsdato
PS 0624 BIA samletanker i GUP, volum 3 – 40 m³ Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 1223 BIA Slamavskillere i GUP Bia Miljø AS 01.12.2022
PS 3314 GreaseShield fettutskillere Environmental Products & Services Ltd 01.12.2026
PS 3668 Kessel EasyOil oljeutskillere GPA Flowsystem AS 01.11.2025
PS 3667 Kessel EasyClean fettutskillere GPA Flowsystem AS 01.11.2025
PS 1520 Klargester olje- og bensinutskillere Kingspan Water & Energy AS 01.07.2025
PS 1217 Lyngen Tank slamavskillere i GUP Lyngen Tank AS 01.07.2027
PS 1539 Lyngen samletanker i GUP Lyngen Tank AS 01.12.2025
PS 3371 Eneka oljeutskillere, type Sepko, klasse 1 i PE-materiale Norsk Miljøservice AS 01.09.2022
PS 3424 Eneka fettutskillere med og uten slamfang, type Greasly, i PP-materiale. Kapasitet NS 1 – NS 25 Norsk Miljøservice AS 01.03.2023
PS 0542 Odin SUK-SR og UK-SR stående oljeutskillere Odin Maskin AS 01.06.2027
PS 0555 Odin fettutskillere Odin Maskin AS 01.08.2025
PS 1226 Odin SUK-H, UK-H og SUK-R liggende oljeutskillere Odin Maskin AS 01.06.2027
PS 3367 Skjæveland slamavskillere Skjæveland Cementstøperi AS 01.09.2022
PS 1317 VPI fettutskillere, type FL 2 til FL 25 l/s, i GUP materiale Vestfold Plastindustri AS 01.04.2023
PS 1354 VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK, kapasitet 3 – 100 l/s Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024
PS 1348 VPI slamavskillere i GUP-materiale Vestfold Plastindustri AS 01.10.2023
PS 1355 VPI samletank for avløpsvann/pumpekum i GUP, volum 1 – 120 m³ Vestfold Plastindustri AS 01.01.2024