PS 3668  Kessel EasyOil oljeutskillere


Innehaver

GPA Flowsystem AS
Regnbueveien 9
1405 Langhus
Norge
64 85 68 00
www.gpa.no

Kontaktperson innehaver

Chris Borg chb@gpa.no

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Kessel EasyOil oljeutskillere i polyetylen (PE-LLD). Følgende modeller og størrelser inngår: EasyOil Compact Ø1000, Klasse I, utvendig nedgraving NS 3 og NS 6. EasyOil Compact Ø1000 med separat slamfang, Klasse I, utvendig nedgraving NS 3 og NS 6. EasyOil Standard, Klasse I, utvendig nedgraving NS 3, NS 6, NS 10 og NS 15. EasyOil Standard, Klasse II, utvendig nedgraving NS 3, NS 6, NS 10 og NS 15.