TG 20248  Djønne trehusmoduler


Innehaver

Djønne Modul AS
Hylkjelia 6
5109 Hylkje
Norge
55 24 80 80
www.d-modul.no

Kontaktperson innehaver

Robert B. Djønne robert@d-modul.no

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no