TG 2220  Moelven Modul


Innehaver

Moelven ByggModul AS
Postboks 163
2391 Moelv
Norge
62 34 70 00
www.moelven.no

Kontaktperson innehaver

Bjørn Ottar Torp bjorn-ottar.torp@moelven.no

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

Seksjonshuselementer av tre