TG 2614  Konsmohus bygningsmoduler og veggelementer


Innehaver

Konsmo Fabrikker as
Breilimoen 15
4525 Konsmo
Norge
38 28 13 00
www.konsmohus.no/

Kontaktperson innehaver

Oskar Misund oskar.misund@konsmohus.no

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Prefabrikkerte trehusmoduler