TG 2555  Byggmann trehussystem


Innehaver

Direktehandel AS
Vigra Næringspark
6040 Vigra
Norge

www.byggmann.no

Kontaktperson innehaver

Daniel Blindheim daniel@byggmann.no

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

Prefabrikkerte elementer til trehus