TG 2174  Skanska Element- og Modulbygg


Innehaver

Skanska Husfabrikken AS
Sagmesterveien 7
7725 Steinkjer
Norge
74 13 48 00
www.skanska.no/elementhus

Kontaktperson innehaver

Tore Sandnes tore.sandnes@skanska.no

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Seksjonshussystem for trehus