TG 2593  Unihouse trehusmoduler og elementer


Innehaver

Unihouse S.A.
3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
Polen
85 730 3477
www.unibep.pl

Kontaktperson innehaver

Marta Nazarczuk mnazarczuk@unihouse.pl

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Prefabrikkerte husmoduler av tre