TG 20381  Hunton I-bjelken m/ LVL flens


Innehaver

Hunton Fiber AS
Postboks 633
2810 Gjøvik
Norge
61 13 47 00
www.hunton.no

Kontaktperson

Thomas Løkken thomas.loekken@hunton.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Eli Bjørhovde Rindal
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Eli Bjørhovde Rindal

Trebaserte I-profiler til konstruksjonsformål