TG 20427  Etasjeskiller med gitterbjelker av tre


Innehaver

Norske Takstolprodusenters Forening
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo
Norge

www.takstol.com

Kontaktperson innehaver

Arnold Sagen Arnold.Sagen@cec.as

Kontaktperson SINTEF

Sigurd Eide sigurd.eide@sintef.no