TG 20427  Etasjeskiller med gitterbjelker av tre


Innehaver

Norske Takstolprodusenters Forening
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo
Norge

www.takstol.com

Kontaktperson innehaver

Arnold Sagen arnold.sagen@jatak.no

Kontaktperson SINTEF

John Einar Thommesen john.thommesen@sintef.no