TG 20381  Hunton I-bjelken


Innehaver

Hunton Fiber AS
Postboks 633
2810 Gjøvik
Norge
61 13 47 00
www.hunton.no

Kontaktperson innehaver

Thomas Løkken thomas.loekken@hunton.no

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

Trebaserte I-profiler til konstruksjonsformål