TG 20841  ULTIPRO Bjelke og ULTIPRO Bjelke Plus


Innehaver

Optimera AS
Postboks 40 Haugenstua
0915 Oslo
Norge
22 16 88 00
www.optimera.no

Kontaktperson innehaver

Ingrid Hunstad Kalstad ingrid.kalstad@optimera.no

Kontaktperson SINTEF

Britt Brevik britt.brevik@sintef.no