TG 2535  K-Stenderen


Innehaver

InnTre Kjeldstad AS

7725 Steinkjer
Norge

www.Inntre.no

Kontaktperson innehaver

Frode Edvardsen frode.edvardsen@inntre.no

Kontaktperson SINTEF

Britt Brevik britt.brevik@sintef.no

Veggstender av limtre