TG 2498  Norsk Massivtre


Innehaver

Norsk Massivtre AS
Gamle Ringeriksvei 58
1357 Bekkestua
Norge

www.norskmassivtre.no

Kontaktperson innehaver

Arild Øvergaard arild@norskmassivtre.no

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Massivtreelementer basert på skrueforbindelser