TG 2330  Etasjeskiller med Hunton Silencio®36 / Hunton Silencio Thermo®


Innehaver

Hunton Fiber AS
Postboks 633
2810 Gjøvik
Norge
61 13 47 00
www.hunton.no

Kontaktperson

Thomas Løkken thomas.loekken@hunton.no

Kontaktperson, SINTEF Byggforsk

Utarbeidet av: Eli Bjørhovde Rindal
Kontaktperson, SINTEF Byggforsk: Jan Ove Busklein

Porøse trefiberplater til lyddempende golvunderlag