TG 20568  Arbor Systemgulv


Innehaver

Arbor AS
Arborveien 10
8690 Hattfjelldal
Norge
75 18 50 00
www.arbor.no

Kontaktperson innehaver

Kåre Gabrielsen kaare@arbor.no

Kontaktperson SINTEF

Gjermund Holøyen gjermund.holoyen@sintef.no

Tilfarersystem i aluminium og plast for montering av gulvsponplater

Bygningsplater