TG 20568 


Holder

Arbor AS
Arborveien 10
8690 Hattfjelldal
Norge
75 18 50 00
www.arbor.no

Contact person holder

Kåre Gabrielsen kaare@arbor.no

Contact person SINTEF

Jon Lundesgaard Jon.Lundesgaard@sintef.no

Tilfarersystem i aluminium og plast for montering av gulvsponplater