TG 2030  Sterling OSB/3 golv- og takplater


Innehaver

West Fraser Europe Limited
Morayhill, Dalcross
Inverness IV 27 JQ
Skottland
+44 1463792424
www.norbord.com

Kontaktperson innehaver

Steve McTaggart Steve.McTaggart@westfraser.com

Kontaktperson SINTEF

Meliha Hrnjicevic Meliha.Hrnjicevic@sintef.no

Trebaserte plater av OSB til undergolv og taktro

Bygningsplater