TG 2419  Arbor etasjeskiller med slissegolv


Innehaver

Arbor AS
Arborveien 10
8690 Hattfjelldal
Norge
75 18 50 00
www.arbor.no

Kontaktperson innehaver

Kåre Gabrielsen kaare@arbor.no

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

Lydisolerende etasjeskiller av tre