TG 20668  Badelement prefabrikkerte badekabiner


Innehaver

Badelement A/S
Levysgade 14, st.
8700 Horsens
Danmark
+4576269600
www.badelement.dk

Kontaktperson innehaver

Bjørn Width bw@badelement.no

Kontaktperson SINTEF

Pål Harstad Pal.Harstad@sintef.no

Badelement er et system for ferdig innredet baderom plassert som separate enheter inne i en bygningskonstruksjon.