TG 2448  Probad prefabrikkerte baderomsmoduler


Innehaver

PB Badrum AB
Källhultsvängen 11
670 10 Töcksfors
Sverige
+46 57321020
www.probad.se

Kontaktperson innehaver

Piotr Miliczenko piotr@probad.se

Kontaktperson SINTEF

Pål Harstad Pal.Harstad@sintef.no

Prefabrikkerte baderomsmoduler