TG 20628  Badekabine, Green Box One


Innehaver

Green Box A/S
Vævervej 30
DK-7490 Aulum
Danmark

www.greenbox.dk

Kontaktperson innehaver

Mogens Jeppesen mj@greenbox.dk

Kontaktperson SINTEF

Pål Harstad Pal.Harstad@sintef.no

Badekabine GreenBox One er et system for ferdig innredet baderom plassert som separate enheter inne i en bygningskonstruksjon.