PS 3466  SOFTPEX® plastomspunnet fleksible tilførselsslanger


Innehaver

Neoperl GmbH
Klosterrunsstraße 9-11
79379 Mülheim
Tyskland


Kontaktperson innehaver

Karen Stiefvater Karen.stiefvater@neoperl.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

SOFTPEX® plastomspunnet fleksible tilførselsslanger. Følgende dimensjoner inngår: DN 6 og DN 8