PS 3466 


Holder

Neoperl GmbH
Klosterstrase 11
D-79379 Mülheim
Tyskland


Contact person holder

Suzana Panić suzana.panic@neoperl.de

Contact person SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Fleksible slanger for montering av apparater, som klosetter og tappearmatur.