PS 3368 


Holder

Neoperl Nordic A/S
Erhvervsparken 1, Bjerregrav
DK-8900 Randers
Danmark
+45 86 45 46 44
www.neoperl.net

Contact person holder

Holger Klausen holger.klausen@neoperl.dk

Contact person SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

Fleksible slanger spesielt beregnet som tilførselsslanger for tekniske installasjoner, som klosetter og husholdningsmaskiner. Temperatur 25°C. Dimensjon 7,5 x 12,3 mm Slangene har fabrikkmonterte koplingsdeler.