PS 1987  FLEX CORE® metallomspunnet fleksible koplings-ledninger, dimensjon DN8, DN13, DN20 og DN25


Innehaver

Neoperl GmbH
Klosterrunsstraße 9-11
79379 Mülheim
Tyskland


Kontaktperson innehaver

Karen Stiefvater Karen.stiefvater@neoperl.com

Kontaktperson SINTEF

Bjørn-Roar Krog Bjorn-Roar.Krog@sintef.no

FLEX CORE® metallomspunnet fleksible koplingsledninger, dimensjon DN8, DN13, DN20 og DN25.