TG 20492  Icopal Membran 4 og 5


Innehaver

BMI Norge AS
Per Krohgs Vei 1
1065 Oslo
Norge
67 97 90 00
www.bmigroup.com

Kontaktperson innehaver

Snorre Semmingsen snorre.semmingsen@bmigroup.com

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Icopal Membran 4 og 5 er ett-lags asfalt vanntrykksmembraner med høytliggende stamme av forsterket polyesterfilt.