TG 2112  Sikaplan® U-15 Tex PVC tak-og vanntrykksmembran


Innehaver

Sika Norge AS
P.O. Box 71
2026 Skjetten
Norge
67 06 79 00
www.sika.no

Kontaktperson innehaver

Åge Rettvin rettvin.age@no.sika.com

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Takfolie og vanntrykksmembran av PVC