TG 20258  Ektafol GT takbelegg og vanntrykksmembraner


Innehaver

Protan AS
Postboks 420 Brakerøya
3002 Drammen
Norge
32 22 16 00
www.protan.no/

Kontaktperson innehaver

Ragnhild Gjerde Ragnhild.Gjerde@protan.no

Kontaktperson SINTEF

Bente Wallervand Ofte BenteWallervand.Ofte@sintef.no

Membran av PVC