TG 20110  Isola Radonbrønn


Innehaver

Isola as
Prestemoen 9
3945 Porsgrunn
Norge
35 57 57 00
www.isola.no

Kontaktperson innehaver

Hans Olav Bømark ho.boemark@isola.no

Kontaktperson SINTEF

John Einar Thommesen john.thommesen@sintef.no

Radonbrønner i rustfritt stål