PS 3605  Ventistål Sirkulære Ventilasjonskanaler


Innehaver

Ventistål AS
Eyvind Lyches vei 21 A
1338 Sandvika
Norge


Kontaktperson innehaver

Morten Danielsen morten.danielsen@ventistal.no

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

Ventistål sirkulære spirorørkanaler benyttes som venti-lasjonskanaler med diameter fra 100 til 1600 mm med standard lengde fra 1,15 til 3,0 m. Lengdene kan tilpas-ses ved bestilling. Sertifikatet omfatter ventilasjonskana-ler med diameter opptil 310 mm.