PS 3147  Ventistål rektangulære kanaler - Tetthetsklasse C


Innehaver

Ventistål AS
Eyvind Lyches vei 21 A
1338 Sandvika
Norge


Kontaktperson innehaver

Morten Danielsen morten.danielsen@ventistal.no

Kontaktperson SINTEF

Øyvind Lødemel Oyvind.Lodemel@sintef.no

Ventistål rektangulære kanaler benyttes som ventila-sjonskanaler med bredde og høyde fra 100 mm til 800 mm med standard lengder fra 1,15 til 3,00 m. Lengdene kan tilpasses ved bestilling. Sertifikatet omfatter ventila-sjonskanaler med bredder og høyder opptil 800 mm.