TG 20018  StoPur EB 200


Innehaver

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Norge
66 81 35 00
www.sto.no

Kontaktperson innehaver

Marius Ekanger Aasheim m.ekanger@sto.com

Kontaktperson SINTEF

Camilla Bakken Aas camilla.aas@sintef.no

StoPur EB 200 er et polyuretanbelegg for utvendige golv av betong eller andre sementbaserte materialer.