TG 20018  StoPur EB 200


Innehaver

Sto Norge AS
Waldemar Thranes gate 98 A
0175 Oslo
Norge
66 81 35 00
www.stonorge.no/

Kontaktperson innehaver

Marius Ekanger Aasheim m.ekanger@sto.com

Kontaktperson SINTEF

Neha Parekh Neha.Parekh@sintef.no

StoPur EB 200 er et polyuretanbelegg for utvendige golv av betong eller andre sementbaserte materialer.