TG 20772  Tarkett vinyl gulvbelegg


Innehaver

Tarkett AS
Boks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Norge
32 20 92 00
www.tarkett.no

Kontaktperson innehaver

Espen Josten Espen.Josten@tarkett.com

Kontaktperson SINTEF

Neha Parekh Neha.Parekh@sintef.no