1071-CPR-7052  Aquapro membrane foil


Innehaver

Byggtilbehørs Gruppen AS
Postboks 285 Skøyen
0214 Oslo
Norge
928 83170
https://btg-gruppen.no/

Kontaktperson innehaver

Kjetil Buene kjetil@btg-gruppen.no

Kontaktperson SINTEF

Camilla Bakken Aas camilla.aas@sintef.no