TG 20672  Kiilto KeraSafe+


Innehaver

Kiilto Oy
PO Box 250
FI-33101 Tampere
Finland

www.kiilto.com/fi/

Kontaktperson innehaver

Mika Ronkainen mika.ronkainen@kiilto.com

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Kiilto KeraSafe+ er en foliemembran som består av en kjerne av elastomer. Membranen har PP-filt på oversiden for liming av fliser.