TG 20820  Aquapro Basic membranfolie


Innehaver

Byggtilbehørs Guppen AS
Postboks 285 Skøyen
0214 Oslo
Norge
928 83170

Kontaktperson innehaver

Kjetil Buene kjetil@fagprofil.no

Kontaktperson SINTEF

Neha Parekh Neha.Parekh@sintef.no