TG 2101  Ardex membransystem 7+8, 8+9 og 8+9 LW


Innehaver

Ardex Skandinavia AS
Marielundvej 4
DK -2730 Herlev
Danmark
+45 44 88 50 50
www.ardex.dk

Kontaktperson innehaver

Nicolai Olsen no@ardex.dk

Kontaktperson SINTEF

Andreas Olaussen andreas.olaussen@sintef.no

Påstrykningsmembran for vanntetting av golv og vegger i våtrom