1071-CPR-7044  Mapeguard WP 2K


Innehaver

Mapei AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norge
62 97 20 00
www.mapei.no

Kontaktperson innehaver

Viggo Moen viggo.moen@mapei.no

Kontaktperson SINTEF

Påstrykningsmembran for vanntetting av golv og vegger i våtrom