TG 20408  Canes komfortgulv for gulvvarme og trinnlyd


Innehaver

Canes AS
Eikringen 13
3036 Drammen
Norge

www.canes.no

Kontaktperson innehaver

Ottar Fyhn Gohli ottar@canes.no

Kontaktperson SINTEF

Gjermund Holøyen gjermund.holoyen@sintef.no

Canes Komfortgulv består av gulvvarmerør, gulvavrettingsmasse, trinnlydplate og festemidler.