TG 2531  LK Systems golvvarmekonstruksjoner


Innehaver

LK Systems AB
Box 66
161 26 Bromma
Sverige
+46406985000
www.lksystems.se

Kontaktperson innehaver

Anders Malm anders.malm@lksystems.se

Kontaktperson SINTEF

Gjermund Holøyen gjermund.holoyen@sintef.no

Varmesystemer for golv