TG 20406  weber VentiGuard


Innehaver

Saint-Gobain Byggevarer as
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo
Norge
04455
www.glava.no

Kontaktperson innehaver

Line Holaker line.holaker@weber-norge.no

Kontaktperson SINTEF

Håvard Hyndøy Havard.Hyndoy@sintef.no

Luftet pusskledning