TG 2165  Steni bygningsplater


Innehaver

Steni AS
Lågendalsveien 2633
3277 Steinsholt
Norge
33 15 56 00
www.steni.no

Kontaktperson innehaver

Jan Marius Kruse jmk@steni.no

Kontaktperson SINTEF

Magnus Kron magnus.kron@sintef.no

Polyesterbaserte kledningsplater